Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Olsztyn / Powiat nidzicki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 51 14 921 0,34
IKONOWICZ Piotr 30 14 921 0,20
KALINOWSKI Jarosław 827 14 921 5,54
KORWIN-MIKKE Janusz 102 14 921 0,68
KRZAKLEWSKI Marian 1 787 14 921 11,98
KWAŚNIEWSKI Aleksander 10 230 14 921 68,56
LEPPER Andrzej 349 14 921 2,34
ŁOPUSZAŃSKI Jan 132 14 921 0,88
OLECHOWSKI Andrzej 1 319 14 921 8,84
PAWŁOWSKI Bogdan 7 14 921 0,05
WAŁĘSA Lech 74 14 921 0,50
WILECKI Tadeusz 13 14 921 0,09
 

Frekwencja
 
Legenda

Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania25 864
Liczba wydanych kart do głosowania15 112
Liczba kart wyjętych z urny15 107
Liczba ważnych głosów14 921
Liczba nieważnych głosów186
Frekwencja (%) 58,43