Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Elbląg (okręg nr 58)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 196 284 936 0,42
IKONOWICZ Piotr 507 284 936 0,18
KALINOWSKI Jarosław 13 284 284 936 4,66
KORWIN-MIKKE Janusz 2 954 284 936 1,04
KRZAKLEWSKI Marian 29 473 284 936 10,34
KWAŚNIEWSKI Aleksander 186 820 284 936 65,57
LEPPER Andrzej 10 192 284 936 3,58
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 694 284 936 0,59
OLECHOWSKI Andrzej 36 108 284 936 12,67
PAWŁOWSKI Bogdan 228 284 936 0,08
WAŁĘSA Lech 2 185 284 936 0,77
WILECKI Tadeusz 295 284 936 0,10
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat bartoszycki
Powiat braniewski
Powiat działdowski
Powiat elbląski
Powiat iławski
Powiat lidzbarski
Powiat nowomiejski
Powiat ostródzki
Powiat m. Elbląg
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania482 785
Liczba wydanych kart do głosowania287 717
Liczba kart wyjętych z urny287 623
Liczba ważnych głosów284 936
Liczba nieważnych głosów2 687
Frekwencja (%) 59,60