Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Ełk / Powiat giżycki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 110 35 768 0,31
IKONOWICZ Piotr 78 35 768 0,22
KALINOWSKI Jarosław 1 569 35 768 4,39
KORWIN-MIKKE Janusz 436 35 768 1,22
KRZAKLEWSKI Marian 3 733 35 768 10,44
KWAŚNIEWSKI Aleksander 23 320 35 768 65,20
LEPPER Andrzej 1 200 35 768 3,35
ŁOPUSZAŃSKI Jan 175 35 768 0,49
OLECHOWSKI Andrzej 4 854 35 768 13,57
PAWŁOWSKI Bogdan 31 35 768 0,09
WAŁĘSA Lech 216 35 768 0,60
WILECKI Tadeusz 46 35 768 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Banie Mazurskie
Budry
Giżycko
Giżycko gm.
Kruklanki
Miłki
Pozezdrze
Ryn
Węgorzewo
Wydminy
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania66 585
Liczba wydanych kart do głosowania36 163
Liczba kart wyjętych z urny36 145
Liczba ważnych głosów35 768
Liczba nieważnych głosów377
Frekwencja (%) 54,31