Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Ełk / Powiat ełcki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 161 32 707 0,49
IKONOWICZ Piotr 66 32 707 0,20
KALINOWSKI Jarosław 1 497 32 707 4,58
KORWIN-MIKKE Janusz 398 32 707 1,22
KRZAKLEWSKI Marian 5 314 32 707 16,25
KWAŚNIEWSKI Aleksander 19 500 32 707 59,62
LEPPER Andrzej 850 32 707 2,60
ŁOPUSZAŃSKI Jan 295 32 707 0,90
OLECHOWSKI Andrzej 4 337 32 707 13,26
PAWŁOWSKI Bogdan 34 32 707 0,10
WAŁĘSA Lech 211 32 707 0,65
WILECKI Tadeusz 44 32 707 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Ełk
Ełk gm.
Kalinowo
Prostki
Stare Juchy
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania60 832
Liczba wydanych kart do głosowania33 093
Liczba kart wyjętych z urny33 082
Liczba ważnych głosów32 707
Liczba nieważnych głosów375
Frekwencja (%) 54,40