Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole (okręg nr 37)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 162 240 114 0,48
IKONOWICZ Piotr 447 240 114 0,19
KALINOWSKI Jarosław 8 631 240 114 3,59
KORWIN-MIKKE Janusz 3 498 240 114 1,46
KRZAKLEWSKI Marian 35 206 240 114 14,66
KWAŚNIEWSKI Aleksander 131 221 240 114 54,65
LEPPER Andrzej 7 159 240 114 2,98
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 350 240 114 0,56
OLECHOWSKI Andrzej 47 046 240 114 19,59
PAWŁOWSKI Bogdan 203 240 114 0,08
WAŁĘSA Lech 3 917 240 114 1,63
WILECKI Tadeusz 274 240 114 0,11
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat brzeski
Powiat kluczborski
Powiat namysłowski
Powiat oleski
Powiat opolski
Powiat strzelecki
Powiat m. Opole
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania476 274
Liczba wydanych kart do głosowania243 262
Liczba kart wyjętych z urny243 161
Liczba ważnych głosów240 114
Liczba nieważnych głosów3 047
Frekwencja (%) 51,08