Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole / Powiat brzeski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 215 41 383 0,52
IKONOWICZ Piotr 78 41 383 0,19
KALINOWSKI Jarosław 1 883 41 383 4,55
KORWIN-MIKKE Janusz 554 41 383 1,34
KRZAKLEWSKI Marian 6 440 41 383 15,56
KWAŚNIEWSKI Aleksander 23 419 41 383 56,59
LEPPER Andrzej 1 393 41 383 3,37
ŁOPUSZAŃSKI Jan 214 41 383 0,52
OLECHOWSKI Andrzej 6 737 41 383 16,28
PAWŁOWSKI Bogdan 32 41 383 0,08
WAŁĘSA Lech 366 41 383 0,88
WILECKI Tadeusz 52 41 383 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Brzeg
Brzeg gm.
Grodków
Lewin Brzeski
Lubsza
Olszanka
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania70 946
Liczba wydanych kart do głosowania41 876
Liczba kart wyjętych z urny41 867
Liczba ważnych głosów41 383
Liczba nieważnych głosów484
Frekwencja (%) 59,03