Polska / WOJ. OPOLSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 963 411 248 0,48
IKONOWICZ Piotr 768 411 248 0,19
KALINOWSKI Jarosław 15 288 411 248 3,72
KORWIN-MIKKE Janusz 6 108 411 248 1,49
KRZAKLEWSKI Marian 61 590 411 248 14,98
KWAŚNIEWSKI Aleksander 225 373 411 248 54,80
LEPPER Andrzej 13 208 411 248 3,21
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 270 411 248 0,55
OLECHOWSKI Andrzej 77 545 411 248 18,86
PAWŁOWSKI Bogdan 357 411 248 0,09
WAŁĘSA Lech 6 297 411 248 1,53
WILECKI Tadeusz 481 411 248 0,12
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Opole (okręg nr 37)
Opole (okręg nr 38)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania812 320
Liczba wydanych kart do głosowania416 534
Liczba kart wyjętych z urny416 354
Liczba ważnych głosów411 248
Liczba nieważnych głosów5 106
Frekwencja (%) 51,28