Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole (okręg nr 38)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 801 171 134 0,47
IKONOWICZ Piotr 321 171 134 0,19
KALINOWSKI Jarosław 6 657 171 134 3,89
KORWIN-MIKKE Janusz 2 610 171 134 1,53
KRZAKLEWSKI Marian 26 384 171 134 15,42
KWAŚNIEWSKI Aleksander 94 152 171 134 55,02
LEPPER Andrzej 6 049 171 134 3,53
ŁOPUSZAŃSKI Jan 920 171 134 0,54
OLECHOWSKI Andrzej 30 499 171 134 17,82
PAWŁOWSKI Bogdan 154 171 134 0,09
WAŁĘSA Lech 2 380 171 134 1,39
WILECKI Tadeusz 207 171 134 0,12
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat głubczycki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Powiat krapkowicki
Powiat nyski
Powiat prudnicki
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania336 046
Liczba wydanych kart do głosowania173 272
Liczba kart wyjętych z urny173 193
Liczba ważnych głosów171 134
Liczba nieważnych głosów2 059
Frekwencja (%) 51,56