Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole / Powiat m. Opole
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 263 59 909 0,44
IKONOWICZ Piotr 108 59 909 0,18
KALINOWSKI Jarosław 652 59 909 1,09
KORWIN-MIKKE Janusz 1 306 59 909 2,18
KRZAKLEWSKI Marian 7 730 59 909 12,90
KWAŚNIEWSKI Aleksander 33 445 59 909 55,83
LEPPER Andrzej 535 59 909 0,89
ŁOPUSZAŃSKI Jan 354 59 909 0,59
OLECHOWSKI Andrzej 14 671 59 909 24,49
PAWŁOWSKI Bogdan 43 59 909 0,07
WAŁĘSA Lech 745 59 909 1,24
WILECKI Tadeusz 57 59 909 0,10
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Opole
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania97 304
Liczba wydanych kart do głosowania60 379
Liczba kart wyjętych z urny60 347
Liczba ważnych głosów59 909
Liczba nieważnych głosów438
Frekwencja (%) 62,05