Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole / Powiat namysłowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 90 19 535 0,46
IKONOWICZ Piotr 31 19 535 0,16
KALINOWSKI Jarosław 1 650 19 535 8,45
KORWIN-MIKKE Janusz 154 19 535 0,79
KRZAKLEWSKI Marian 2 803 19 535 14,35
KWAŚNIEWSKI Aleksander 10 721 19 535 54,88
LEPPER Andrzej 780 19 535 3,99
ŁOPUSZAŃSKI Jan 108 19 535 0,55
OLECHOWSKI Andrzej 2 934 19 535 15,02
PAWŁOWSKI Bogdan 17 19 535 0,09
WAŁĘSA Lech 202 19 535 1,03
WILECKI Tadeusz 45 19 535 0,23
 

Frekwencja
 
Legenda

Domaszowice
Namysłów
Pokój
Świerczów
Wilków
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania32 948
Liczba wydanych kart do głosowania19 791
Liczba kart wyjętych z urny19 785
Liczba ważnych głosów19 535
Liczba nieważnych głosów250
Frekwencja (%) 60,07