Polska / WOJ. PODLASKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 622 526 203 0,50
IKONOWICZ Piotr 1 133 526 203 0,22
KALINOWSKI Jarosław 57 421 526 203 10,91
KORWIN-MIKKE Janusz 6 137 526 203 1,17
KRZAKLEWSKI Marian 118 171 526 203 22,46
KWAŚNIEWSKI Aleksander 236 593 526 203 44,96
LEPPER Andrzej 21 626 526 203 4,11
ŁOPUSZAŃSKI Jan 5 509 526 203 1,05
OLECHOWSKI Andrzej 71 230 526 203 13,54
PAWŁOWSKI Bogdan 424 526 203 0,08
WAŁĘSA Lech 4 260 526 203 0,81
WILECKI Tadeusz 1 077 526 203 0,20
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Białystok (okręg nr 43)
Łomża (okręg nr 44)
Suwałki (okręg nr 45)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania909 628
Liczba wydanych kart do głosowania531 998
Liczba kart wyjętych z urny531 682
Liczba ważnych głosów526 203
Liczba nieważnych głosów5 479
Frekwencja (%) 58,49