Polska / WOJ. PODLASKIE / Suwałki (okręg nr 45)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 466 75 300 0,62
IKONOWICZ Piotr 137 75 300 0,18
KALINOWSKI Jarosław 8 882 75 300 11,80
KORWIN-MIKKE Janusz 816 75 300 1,08
KRZAKLEWSKI Marian 12 653 75 300 16,80
KWAŚNIEWSKI Aleksander 37 986 75 300 50,45
LEPPER Andrzej 3 543 75 300 4,71
ŁOPUSZAŃSKI Jan 764 75 300 1,01
OLECHOWSKI Andrzej 9 224 75 300 12,25
PAWŁOWSKI Bogdan 62 75 300 0,08
WAŁĘSA Lech 614 75 300 0,82
WILECKI Tadeusz 153 75 300 0,20
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat augustowski
Powiat sejneński
Powiat suwalski
Powiat m. Suwałki
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania136 100
Liczba wydanych kart do głosowania76 069
Liczba kart wyjętych z urny75 998
Liczba ważnych głosów75 300
Liczba nieważnych głosów698
Frekwencja (%) 55,89