Polska / WOJ. PODLASKIE / Łomża (okręg nr 44)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 643 127 621 0,50
IKONOWICZ Piotr 207 127 621 0,16
KALINOWSKI Jarosław 26 163 127 621 20,50
KORWIN-MIKKE Janusz 1 134 127 621 0,89
KRZAKLEWSKI Marian 30 728 127 621 24,08
KWAŚNIEWSKI Aleksander 45 554 127 621 35,69
LEPPER Andrzej 6 277 127 621 4,92
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 545 127 621 1,21
OLECHOWSKI Andrzej 14 106 127 621 11,05
PAWŁOWSKI Bogdan 102 127 621 0,08
WAŁĘSA Lech 835 127 621 0,65
WILECKI Tadeusz 327 127 621 0,26
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat grajewski
Powiat kolneński
Powiat łomżyński
Powiat wysokomazowiecki
Powiat zambrowski
Powiat m. Łomża
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania232 891
Liczba wydanych kart do głosowania129 153
Liczba kart wyjętych z urny129 067
Liczba ważnych głosów127 621
Liczba nieważnych głosów1 446
Frekwencja (%) 55,46