Polska / WOJ. PODLASKIE / Białystok (okręg nr 43)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 513 323 282 0,47
IKONOWICZ Piotr 789 323 282 0,24
KALINOWSKI Jarosław 22 376 323 282 6,92
KORWIN-MIKKE Janusz 4 187 323 282 1,30
KRZAKLEWSKI Marian 74 790 323 282 23,13
KWAŚNIEWSKI Aleksander 153 053 323 282 47,34
LEPPER Andrzej 11 806 323 282 3,65
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 200 323 282 0,99
OLECHOWSKI Andrzej 47 900 323 282 14,82
PAWŁOWSKI Bogdan 260 323 282 0,08
WAŁĘSA Lech 2 811 323 282 0,87
WILECKI Tadeusz 597 323 282 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat białostocki
Powiat bielski
Powiat hajnowski
Powiat moniecki
Powiat siemiatycki
Powiat sokólski
Powiat m. Białystok
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania540 637
Liczba wydanych kart do głosowania326 776
Liczba kart wyjętych z urny326 617
Liczba ważnych głosów323 282
Liczba nieważnych głosów3 335
Frekwencja (%) 60,44