Polska / WOJ. ŁÓDZKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 6 216 1 245 954 0,50
IKONOWICZ Piotr 3 655 1 245 954 0,29
KALINOWSKI Jarosław 96 241 1 245 954 7,72
KORWIN-MIKKE Janusz 21 085 1 245 954 1,69
KRZAKLEWSKI Marian 156 408 1 245 954 12,55
KWAŚNIEWSKI Aleksander 702 442 1 245 954 56,38
LEPPER Andrzej 51 901 1 245 954 4,17
ŁOPUSZAŃSKI Jan 10 214 1 245 954 0,82
OLECHOWSKI Andrzej 182 351 1 245 954 14,64
PAWŁOWSKI Bogdan 1 572 1 245 954 0,13
WAŁĘSA Lech 11 126 1 245 954 0,89
WILECKI Tadeusz 2 743 1 245 954 0,22
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Łodź (okręg nr 15)
Łodź (okręg nr 16)
Piotrków Trybunalski (okręg nr 17)
Sieradz (okręg nr 18)
Skierniewice (okręg nr 19)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 052 376
Liczba wydanych kart do głosowania1 261 206
Liczba kart wyjętych z urny1 260 492
Liczba ważnych głosów1 245 954
Liczba nieważnych głosów14 538
Frekwencja (%) 61,45