Polska / WOJ. ŁÓDZKIE / Skierniewice (okręg nr 19)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 786 177 120 0,44
IKONOWICZ Piotr 394 177 120 0,22
KALINOWSKI Jarosław 29 106 177 120 16,43
KORWIN-MIKKE Janusz 1 759 177 120 0,99
KRZAKLEWSKI Marian 16 558 177 120 9,35
KWAŚNIEWSKI Aleksander 96 902 177 120 54,71
LEPPER Andrzej 10 299 177 120 5,81
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 699 177 120 0,96
OLECHOWSKI Andrzej 17 893 177 120 10,10
PAWŁOWSKI Bogdan 202 177 120 0,11
WAŁĘSA Lech 1 227 177 120 0,69
WILECKI Tadeusz 295 177 120 0,17
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat kutnowski
Powiat łęczycki
Powiat łowicki
Powiat rawski
Powiat skierniewicki
Powiat m. Skierniewice
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania299 918
Liczba wydanych kart do głosowania179 242
Liczba kart wyjętych z urny179 147
Liczba ważnych głosów177 120
Liczba nieważnych głosów2 027
Frekwencja (%) 59,76