Polska / WOJ. ŁÓDZKIE / Skierniewice / Powiat skierniewicki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 66 17 291 0,38
IKONOWICZ Piotr 27 17 291 0,16
KALINOWSKI Jarosław 5 103 17 291 29,51
KORWIN-MIKKE Janusz 148 17 291 0,86
KRZAKLEWSKI Marian 1 445 17 291 8,36
KWAŚNIEWSKI Aleksander 7 819 17 291 45,22
LEPPER Andrzej 1 130 17 291 6,54
ŁOPUSZAŃSKI Jan 163 17 291 0,94
OLECHOWSKI Andrzej 1 252 17 291 7,24
PAWŁOWSKI Bogdan 17 17 291 0,10
WAŁĘSA Lech 95 17 291 0,55
WILECKI Tadeusz 26 17 291 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania29 499
Liczba wydanych kart do głosowania17 541
Liczba kart wyjętych z urny17 537
Liczba ważnych głosów17 291
Liczba nieważnych głosów246
Frekwencja (%) 59,46