Polska / WOJ. ŁÓDZKIE / Łodź (okręg nr 15)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 017 409 100 0,49
IKONOWICZ Piotr 1 304 409 100 0,32
KALINOWSKI Jarosław 4 726 409 100 1,16
KORWIN-MIKKE Janusz 10 212 409 100 2,50
KRZAKLEWSKI Marian 56 257 409 100 13,75
KWAŚNIEWSKI Aleksander 240 412 409 100 58,77
LEPPER Andrzej 6 218 409 100 1,52
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 073 409 100 0,75
OLECHOWSKI Andrzej 79 665 409 100 19,47
PAWŁOWSKI Bogdan 525 409 100 0,13
WAŁĘSA Lech 4 022 409 100 0,98
WILECKI Tadeusz 669 409 100 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat m. Łódź
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania640 015
Liczba wydanych kart do głosowania413 246
Liczba kart wyjętych z urny412 883
Liczba ważnych głosów409 100
Liczba nieważnych głosów3 783
Frekwencja (%) 64,57