Polska / statystyka ogólna / WOJ. ŁÓDZKIE / Łodź (okręg nr 15)
Frekwencja w powiatach
 
Legenda

Powiat m. Łódź
Statystyka ogółem w okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania640 015
Liczba wydanych kart do głosowania413 246
Liczba kart wyjętych z urny412 883
Liczba ważnych głosów409 100
Liczba nieważnych głosów3 783
Frekwencja (%) 64,57
 

Statystyka w powiatach
 
PowiatLiczba uprawnionych do głosowaniaLiczba wydanych kart do glosowaniaLiczba kart wyjetych z urnyLiczba ważnych głosówLiczba nieważnych głosówFrekwencja
Powiat m. Łódź640 015413 246412 883409 1003 783 64,57