Polska / WOJ. ŁÓDZKIE / Łodź (okręg nr 16)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 894 174 443 0,51
IKONOWICZ Piotr 510 174 443 0,29
KALINOWSKI Jarosław 9 095 174 443 5,21
KORWIN-MIKKE Janusz 3 040 174 443 1,74
KRZAKLEWSKI Marian 25 573 174 443 14,66
KWAŚNIEWSKI Aleksander 95 489 174 443 54,74
LEPPER Andrzej 7 357 174 443 4,22
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 678 174 443 0,96
OLECHOWSKI Andrzej 28 443 174 443 16,31
PAWŁOWSKI Bogdan 242 174 443 0,14
WAŁĘSA Lech 1 761 174 443 1,01
WILECKI Tadeusz 361 174 443 0,21
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat łódzki wschodni
Powiat pabianicki
Powiat zgierski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania291 948
Liczba wydanych kart do głosowania176 572
Liczba kart wyjętych z urny176 490
Liczba ważnych głosów174 443
Liczba nieważnych głosów2 047
Frekwencja (%) 60,48