Polska / WOJ. LUBELSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 5 627 980 906 0,57
IKONOWICZ Piotr 2 384 980 906 0,24
KALINOWSKI Jarosław 165 310 980 906 16,85
KORWIN-MIKKE Janusz 13 109 980 906 1,34
KRZAKLEWSKI Marian 160 156 980 906 16,33
KWAŚNIEWSKI Aleksander 437 254 980 906 44,58
LEPPER Andrzej 54 448 980 906 5,55
ŁOPUSZAŃSKI Jan 10 274 980 906 1,05
OLECHOWSKI Andrzej 120 545 980 906 12,29
PAWŁOWSKI Bogdan 1 215 980 906 0,12
WAŁĘSA Lech 8 236 980 906 0,84
WILECKI Tadeusz 2 348 980 906 0,24
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Biała Podlaska (okręg nr 9)
Chełm (okręg nr 10)
Lublin (okręg nr 8)
Puławy (okręg nr 11)
Zamość (okręg nr 12)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 682 020
Liczba wydanych kart do głosowania993 066
Liczba kart wyjętych z urny992 537
Liczba ważnych głosów980 906
Liczba nieważnych głosów11 631
Frekwencja (%) 59,04