Polska / WOJ. LUBELSKIE / Chełm (okręg nr 10)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 624 113 042 0,55
IKONOWICZ Piotr 270 113 042 0,24
KALINOWSKI Jarosław 16 836 113 042 14,89
KORWIN-MIKKE Janusz 1 184 113 042 1,05
KRZAKLEWSKI Marian 14 780 113 042 13,07
KWAŚNIEWSKI Aleksander 58 226 113 042 51,51
LEPPER Andrzej 7 487 113 042 6,62
ŁOPUSZAŃSKI Jan 579 113 042 0,51
OLECHOWSKI Andrzej 11 821 113 042 10,46
PAWŁOWSKI Bogdan 104 113 042 0,09
WAŁĘSA Lech 864 113 042 0,76
WILECKI Tadeusz 267 113 042 0,24
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat chełmski
Powiat krasnostawski
Powiat włodawski
Powiat m. Chełm
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania205 356
Liczba wydanych kart do głosowania114 505
Liczba kart wyjętych z urny114 471
Liczba ważnych głosów113 042
Liczba nieważnych głosów1 429
Frekwencja (%) 55,76