Polska / WOJ. LUBELSKIE / Chełm / Powiat chełmski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 120 28 263 0,42
IKONOWICZ Piotr 59 28 263 0,21
KALINOWSKI Jarosław 4 658 28 263 16,48
KORWIN-MIKKE Janusz 186 28 263 0,66
KRZAKLEWSKI Marian 3 347 28 263 11,84
KWAŚNIEWSKI Aleksander 14 684 28 263 51,95
LEPPER Andrzej 2 692 28 263 9,52
ŁOPUSZAŃSKI Jan 122 28 263 0,43
OLECHOWSKI Andrzej 2 102 28 263 7,44
PAWŁOWSKI Bogdan 26 28 263 0,09
WAŁĘSA Lech 184 28 263 0,65
WILECKI Tadeusz 83 28 263 0,29
 

Frekwencja
 
Legenda

Białopole
Chełm
Dorohusk
Dubienka
Kamień
Leśniowice
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny gm.
Ruda-Huta
Sawin
Siedliszcze
Wierzbica
Wojsławice
Żmudź
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania57 057
Liczba wydanych kart do głosowania28 715
Liczba kart wyjętych z urny28 709
Liczba ważnych głosów28 263
Liczba nieważnych głosów446
Frekwencja (%) 50,33