Polska / WOJ. LUBELSKIE / Chełm / Powiat chełmski / Żmudź
Procentowa liczba głosów dla poszczególnych kandydatów w gminie
 

Wyniki kandydatów w gminie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz31 268 0,24
IKONOWICZ Piotr31 268 0,24
KALINOWSKI Jarosław3251 268 25,63
KORWIN-MIKKE Janusz41 268 0,32
KRZAKLEWSKI Marian1661 268 13,09
KWAŚNIEWSKI Aleksander5731 268 45,19
LEPPER Andrzej1301 268 10,25
ŁOPUSZAŃSKI Jan11 268 0,08
OLECHOWSKI Andrzej561 268 4,42
PAWŁOWSKI Bogdan01 268 0,00
WAŁĘSA Lech61 268 0,47
WILECKI Tadeusz11 268 0,08
 

Statystyka ogółem w gminie
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 640
Liczba wydanych kart do głosowania1 291
Liczba kart wyjętych z urny1 290
Liczba ważnych głosów1 268
Liczba nieważnych głosów22
Frekwencja (%) 48,90