Polska / WOJ. LUBELSKIE / Puławy (okręg nr 11)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 912 155 760 0,59
IKONOWICZ Piotr 412 155 760 0,26
KALINOWSKI Jarosław 28 360 155 760 18,21
KORWIN-MIKKE Janusz 2 035 155 760 1,31
KRZAKLEWSKI Marian 21 270 155 760 13,66
KWAŚNIEWSKI Aleksander 72 087 155 760 46,28
LEPPER Andrzej 8 291 155 760 5,32
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 447 155 760 0,93
OLECHOWSKI Andrzej 19 146 155 760 12,29
PAWŁOWSKI Bogdan 223 155 760 0,14
WAŁĘSA Lech 1 246 155 760 0,80
WILECKI Tadeusz 331 155 760 0,21
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat kraśnicki
Powiat opolski
Powiat puławski
Powiat rycki
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania270 034
Liczba wydanych kart do głosowania157 848
Liczba kart wyjętych z urny157 735
Liczba ważnych głosów155 760
Liczba nieważnych głosów1 975
Frekwencja (%) 58,45