Polska / WOJ. LUBELSKIE / Zamość (okręg nr 12)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 049 218 554 0,48
IKONOWICZ Piotr 369 218 554 0,17
KALINOWSKI Jarosław 51 050 218 554 23,36
KORWIN-MIKKE Janusz 1 997 218 554 0,91
KRZAKLEWSKI Marian 38 973 218 554 17,83
KWAŚNIEWSKI Aleksander 87 194 218 554 39,90
LEPPER Andrzej 14 216 218 554 6,50
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 017 218 554 0,92
OLECHOWSKI Andrzej 19 379 218 554 8,87
PAWŁOWSKI Bogdan 228 218 554 0,10
WAŁĘSA Lech 1 558 218 554 0,71
WILECKI Tadeusz 524 218 554 0,24
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat biłgorajski
Powiat hrubieszowski
Powiat janowski
Powiat tomaszowski
Powiat zamojski
Powiat m. Zamość
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania380 340
Liczba wydanych kart do głosowania221 317
Liczba kart wyjętych z urny221 245
Liczba ważnych głosów218 554
Liczba nieważnych głosów2 691
Frekwencja (%) 58,19