Polska / WOJ. POMORSKIE / Gdańsk (okręg nr 46)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 231 232 979 0,53
IKONOWICZ Piotr 446 232 979 0,19
KALINOWSKI Jarosław 2 722 232 979 1,17
KORWIN-MIKKE Janusz 5 469 232 979 2,35
KRZAKLEWSKI Marian 50 560 232 979 21,70
KWAŚNIEWSKI Aleksander 90 744 232 979 38,95
LEPPER Andrzej 2 496 232 979 1,07
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 981 232 979 0,85
OLECHOWSKI Andrzej 72 934 232 979 31,30
PAWŁOWSKI Bogdan 250 232 979 0,11
WAŁĘSA Lech 3 834 232 979 1,65
WILECKI Tadeusz 312 232 979 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat m. Gdańsk
STATKI I ZAGRANICA
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania358 043
Liczba wydanych kart do głosowania235 130
Liczba kart wyjętych z urny234 897
Liczba ważnych głosów232 979
Liczba nieważnych głosów1 918
Frekwencja (%) 65,67