Polska / statystyka ogólna / WOJ. POMORSKIE / Gdańsk (okręg nr 46)
Frekwencja w powiatach
 
Legenda

Powiat m. Gdańsk
STATKI I ZAGRANICA
Statystyka ogółem w okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania358 043
Liczba wydanych kart do głosowania235 130
Liczba kart wyjętych z urny234 897
Liczba ważnych głosów232 979
Liczba nieważnych głosów1 918
Frekwencja (%) 65,67
 

Statystyka w powiatach
 
PowiatLiczba uprawnionych do głosowaniaLiczba wydanych kart do glosowaniaLiczba kart wyjetych z urnyLiczba ważnych głosówLiczba nieważnych głosówFrekwencja
Powiat m. Gdańsk357 961235 051234 818232 9011 917 65,66
STATKI I ZAGRANICA827979781 96,34