Polska / WOJ. POMORSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 4 574 1 005 807 0,45
IKONOWICZ Piotr 1 697 1 005 807 0,17
KALINOWSKI Jarosław 26 199 1 005 807 2,60
KORWIN-MIKKE Janusz 16 328 1 005 807 1,62
KRZAKLEWSKI Marian 175 513 1 005 807 17,45
KWAŚNIEWSKI Aleksander 498 589 1 005 807 49,57
LEPPER Andrzej 24 578 1 005 807 2,44
ŁOPUSZAŃSKI Jan 7 154 1 005 807 0,71
OLECHOWSKI Andrzej 235 571 1 005 807 23,42
PAWŁOWSKI Bogdan 891 1 005 807 0,09
WAŁĘSA Lech 13 408 1 005 807 1,33
WILECKI Tadeusz 1 305 1 005 807 0,13
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Gdańsk (okręg nr 46)
Gdańsk (okręg nr 47)
Słupsk (okręg nr 48)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 618 898
Liczba wydanych kart do głosowania1 017 126
Liczba kart wyjętych z urny1 016 538
Liczba ważnych głosów1 005 807
Liczba nieważnych głosów10 731
Frekwencja (%) 62,83