Polska / WOJ. POMORSKIE / Gdańsk / Powiat m. Gdańsk
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 231 232 901 0,53
IKONOWICZ Piotr 446 232 901 0,19
KALINOWSKI Jarosław 2 721 232 901 1,17
KORWIN-MIKKE Janusz 5 461 232 901 2,34
KRZAKLEWSKI Marian 50 555 232 901 21,71
KWAŚNIEWSKI Aleksander 90 717 232 901 38,95
LEPPER Andrzej 2 493 232 901 1,07
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 980 232 901 0,85
OLECHOWSKI Andrzej 72 901 232 901 31,30
PAWŁOWSKI Bogdan 250 232 901 0,11
WAŁĘSA Lech 3 834 232 901 1,65
WILECKI Tadeusz 312 232 901 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Gdańsk
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania357 961
Liczba wydanych kart do głosowania235 051
Liczba kart wyjętych z urny234 818
Liczba ważnych głosów232 901
Liczba nieważnych głosów1 917
Frekwencja (%) 65,66