Polska / WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 3 225 586 827 0,55
IKONOWICZ Piotr 1 610 586 827 0,27
KALINOWSKI Jarosław 60 444 586 827 10,30
KORWIN-MIKKE Janusz 6 804 586 827 1,16
KRZAKLEWSKI Marian 62 271 586 827 10,61
KWAŚNIEWSKI Aleksander 355 071 586 827 60,51
LEPPER Andrzej 23 465 586 827 4,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan 4 956 586 827 0,84
OLECHOWSKI Andrzej 63 596 586 827 10,84
PAWŁOWSKI Bogdan 631 586 827 0,11
WAŁĘSA Lech 3 858 586 827 0,66
WILECKI Tadeusz 896 586 827 0,15
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Kielce (okręg nr 55)
Kielce (okręg nr 56)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 009 207
Liczba wydanych kart do głosowania593 871
Liczba kart wyjętych z urny593 591
Liczba ważnych głosów586 827
Liczba nieważnych głosów6 764
Frekwencja (%) 58,85