Polska / WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE / Kielce (okręg nr 55)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 401 371 015 0,65
IKONOWICZ Piotr 1 128 371 015 0,30
KALINOWSKI Jarosław 27 408 371 015 7,39
KORWIN-MIKKE Janusz 4 959 371 015 1,34
KRZAKLEWSKI Marian 43 931 371 015 11,84
KWAŚNIEWSKI Aleksander 226 007 371 015 60,92
LEPPER Andrzej 12 201 371 015 3,29
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 811 371 015 1,03
OLECHOWSKI Andrzej 45 402 371 015 12,24
PAWŁOWSKI Bogdan 427 371 015 0,12
WAŁĘSA Lech 2 696 371 015 0,73
WILECKI Tadeusz 644 371 015 0,17
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat jędrzejowski
Powiat kielecki
Powiat konecki
Powiat skarżyski
Powiat starachowicki
Powiat włoszczowski
Powiat m. Kielce
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania621 679
Liczba wydanych kart do głosowania375 380
Liczba kart wyjętych z urny375 171
Liczba ważnych głosów371 015
Liczba nieważnych głosów4 156
Frekwencja (%) 60,38