Polska / WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE / Kielce (okręg nr 56)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 824 215 812 0,38
IKONOWICZ Piotr 482 215 812 0,22
KALINOWSKI Jarosław 33 036 215 812 15,31
KORWIN-MIKKE Janusz 1 845 215 812 0,85
KRZAKLEWSKI Marian 18 340 215 812 8,50
KWAŚNIEWSKI Aleksander 129 064 215 812 59,80
LEPPER Andrzej 11 264 215 812 5,22
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 145 215 812 0,53
OLECHOWSKI Andrzej 18 194 215 812 8,43
PAWŁOWSKI Bogdan 204 215 812 0,09
WAŁĘSA Lech 1 162 215 812 0,54
WILECKI Tadeusz 252 215 812 0,12
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat buski
Powiat kazimierski
Powiat opatowski
Powiat ostrowiecki
Powiat pińczowski
Powiat sandomierski
Powiat staszowski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania387 528
Liczba wydanych kart do głosowania218 491
Liczba kart wyjętych z urny218 420
Liczba ważnych głosów215 812
Liczba nieważnych głosów2 608
Frekwencja (%) 56,38