Polska / WOJ. OPOLSKIE / Opole / Powiat krapkowicki / Krapkowice
Procentowa liczba głosów dla poszczególnych kandydatów w gminie
 

Wyniki kandydatów w gminie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz378 345 0,44
IKONOWICZ Piotr218 345 0,25
KALINOWSKI Jarosław1818 345 2,17
KORWIN-MIKKE Janusz1468 345 1,75
KRZAKLEWSKI Marian9338 345 11,18
KWAŚNIEWSKI Aleksander4 9498 345 59,30
LEPPER Andrzej1848 345 2,20
ŁOPUSZAŃSKI Jan478 345 0,56
OLECHOWSKI Andrzej1 6958 345 20,31
PAWŁOWSKI Bogdan48 345 0,05
WAŁĘSA Lech1298 345 1,55
WILECKI Tadeusz198 345 0,23
 

Statystyka ogółem w gminie
 
Liczba uprawnionych do głosowania19 661
Liczba wydanych kart do głosowania8 432
Liczba kart wyjętych z urny8 429
Liczba ważnych głosów8 345
Liczba nieważnych głosów84
Frekwencja (%) 42,89