Polska / WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 3 490 771 177 0,45
IKONOWICZ Piotr 1 601 771 177 0,21
KALINOWSKI Jarosław 17 325 771 177 2,25
KORWIN-MIKKE Janusz 10 955 771 177 1,42
KRZAKLEWSKI Marian 85 771 771 177 11,12
KWAŚNIEWSKI Aleksander 493 668 771 177 64,01
LEPPER Andrzej 22 297 771 177 2,89
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 215 771 177 0,42
OLECHOWSKI Andrzej 124 802 771 177 16,18
PAWŁOWSKI Bogdan 662 771 177 0,09
WAŁĘSA Lech 6 398 771 177 0,83
WILECKI Tadeusz 993 771 177 0,13
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Koszalin (okręg nr 66)
Stargard Szczeciński (okręg nr 67)
Szczecin (okręg nr 65)
Szczecinek (okręg nr 68)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 294 300
Liczba wydanych kart do głosowania778 434
Liczba kart wyjętych z urny777 975
Liczba ważnych głosów771 177
Liczba nieważnych głosów6 798
Frekwencja (%) 60,14