Polska / WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE / Szczecinek (okręg nr 68)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 434 108 028 0,40
IKONOWICZ Piotr 222 108 028 0,21
KALINOWSKI Jarosław 2 982 108 028 2,76
KORWIN-MIKKE Janusz 1 092 108 028 1,01
KRZAKLEWSKI Marian 10 543 108 028 9,76
KWAŚNIEWSKI Aleksander 74 133 108 028 68,62
LEPPER Andrzej 3 886 108 028 3,60
ŁOPUSZAŃSKI Jan 329 108 028 0,30
OLECHOWSKI Andrzej 13 337 108 028 12,35
PAWŁOWSKI Bogdan 89 108 028 0,08
WAŁĘSA Lech 840 108 028 0,78
WILECKI Tadeusz 141 108 028 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat drawski
Powiat szczecinecki
Powiat świdwiński
Powiat wałecki
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania184 859
Liczba wydanych kart do głosowania109 114
Liczba kart wyjętych z urny109 079
Liczba ważnych głosów108 028
Liczba nieważnych głosów1 051
Frekwencja (%) 59,03