Polska / WOJ. WIELKOPOLSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 6 593 1 641 308 0,40
IKONOWICZ Piotr 2 814 1 641 308 0,17
KALINOWSKI Jarosław 86 806 1 641 308 5,29
KORWIN-MIKKE Janusz 19 400 1 641 308 1,18
KRZAKLEWSKI Marian 182 069 1 641 308 11,09
KWAŚNIEWSKI Aleksander 1 010 056 1 641 308 61,54
LEPPER Andrzej 52 593 1 641 308 3,20
ŁOPUSZAŃSKI Jan 9 303 1 641 308 0,57
OLECHOWSKI Andrzej 253 736 1 641 308 15,46
PAWŁOWSKI Bogdan 1 304 1 641 308 0,08
WAŁĘSA Lech 14 656 1 641 308 0,89
WILECKI Tadeusz 1 978 1 641 308 0,12
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Kalisz (okręg nr 61)
Konin (okręg nr 62)
Leszno (okręg nr 63)
Piła (okręg nr 64)
Poznań (okręg nr 60)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 493 157
Liczba wydanych kart do głosowania1 658 968
Liczba kart wyjętych z urny1 657 874
Liczba ważnych głosów1 641 308
Liczba nieważnych głosów16 566
Frekwencja (%) 66,54