Polska / WOJ. WIELKOPOLSKIE / Piła (okręg nr 64)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 687 194 946 0,35
IKONOWICZ Piotr 315 194 946 0,16
KALINOWSKI Jarosław 9 469 194 946 4,86
KORWIN-MIKKE Janusz 1 735 194 946 0,89
KRZAKLEWSKI Marian 21 157 194 946 10,85
KWAŚNIEWSKI Aleksander 127 689 194 946 65,50
LEPPER Andrzej 6 721 194 946 3,45
ŁOPUSZAŃSKI Jan 883 194 946 0,45
OLECHOWSKI Andrzej 24 312 194 946 12,47
PAWŁOWSKI Bogdan 144 194 946 0,07
WAŁĘSA Lech 1 614 194 946 0,83
WILECKI Tadeusz 220 194 946 0,11
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat chodzieski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Powiat pilski
Powiat wągrowiecki
Powiat złotowski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania298 863
Liczba wydanych kart do głosowania197 084
Liczba kart wyjętych z urny196 988
Liczba ważnych głosów194 946
Liczba nieważnych głosów2 042
Frekwencja (%) 65,94