Polska / WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 4 301 963 286 0,45
IKONOWICZ Piotr 1 963 963 286 0,20
KALINOWSKI Jarosław 46 891 963 286 4,87
KORWIN-MIKKE Janusz 10 838 963 286 1,13
KRZAKLEWSKI Marian 107 587 963 286 11,17
KWAŚNIEWSKI Aleksander 614 307 963 286 63,77
LEPPER Andrzej 30 577 963 286 3,17
ŁOPUSZAŃSKI Jan 6 094 963 286 0,63
OLECHOWSKI Andrzej 129 817 963 286 13,48
PAWŁOWSKI Bogdan 730 963 286 0,08
WAŁĘSA Lech 8 630 963 286 0,90
WILECKI Tadeusz 1 551 963 286 0,16
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Bydgoszcz (okręg nr 5)
Toruń (okręg nr 6)
Włocławek (okręg nr 7)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 567 120
Liczba wydanych kart do głosowania972 854
Liczba kart wyjętych z urny972 527
Liczba ważnych głosów963 286
Liczba nieważnych głosów9 241
Frekwencja (%) 62,08