Polska / WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE / Włocławek (okręg nr 7)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 746 183 413 0,41
IKONOWICZ Piotr 516 183 413 0,28
KALINOWSKI Jarosław 13 860 183 413 7,56
KORWIN-MIKKE Janusz 1 502 183 413 0,82
KRZAKLEWSKI Marian 17 509 183 413 9,55
KWAŚNIEWSKI Aleksander 119 053 183 413 64,91
LEPPER Andrzej 7 422 183 413 4,05
ŁOPUSZAŃSKI Jan 717 183 413 0,39
OLECHOWSKI Andrzej 20 022 183 413 10,92
PAWŁOWSKI Bogdan 155 183 413 0,08
WAŁĘSA Lech 1 648 183 413 0,90
WILECKI Tadeusz 263 183 413 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat aleksandrowski
Powiat lipnowski
Powiat radziejowski
Powiat rypiński
Powiat włocławski
Powiat m. Włocławek
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania320 950
Liczba wydanych kart do głosowania185 647
Liczba kart wyjętych z urny185 589
Liczba ważnych głosów183 413
Liczba nieważnych głosów2 176
Frekwencja (%) 57,84