Polska / WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE / Szczecin / Powiat m. Świnoujście
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 63 21 015 0,30
IKONOWICZ Piotr 48 21 015 0,23
KALINOWSKI Jarosław 262 21 015 1,25
KORWIN-MIKKE Janusz 404 21 015 1,92
KRZAKLEWSKI Marian 2 623 21 015 12,48
KWAŚNIEWSKI Aleksander 13 548 21 015 64,47
LEPPER Andrzej 217 21 015 1,03
ŁOPUSZAŃSKI Jan 88 21 015 0,42
OLECHOWSKI Andrzej 3 553 21 015 16,91
PAWŁOWSKI Bogdan 10 21 015 0,05
WAŁĘSA Lech 177 21 015 0,84
WILECKI Tadeusz 22 21 015 0,10
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Świnoujście
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania32 999
Liczba wydanych kart do głosowania21 157
Liczba kart wyjętych z urny21 153
Liczba ważnych głosów21 015
Liczba nieważnych głosów138
Frekwencja (%) 64,11