Polska / WOJ. WIELKOPOLSKIE / Kalisz / Powiat m. Kalisz
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 261 57 749 0,45
IKONOWICZ Piotr 160 57 749 0,28
KALINOWSKI Jarosław 1 269 57 749 2,20
KORWIN-MIKKE Janusz 949 57 749 1,64
KRZAKLEWSKI Marian 7 195 57 749 12,46
KWAŚNIEWSKI Aleksander 36 297 57 749 62,85
LEPPER Andrzej 953 57 749 1,65
ŁOPUSZAŃSKI Jan 414 57 749 0,72
OLECHOWSKI Andrzej 9 621 57 749 16,66
PAWŁOWSKI Bogdan 46 57 749 0,08
WAŁĘSA Lech 520 57 749 0,90
WILECKI Tadeusz 64 57 749 0,11
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Kalisz
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania85 670
Liczba wydanych kart do głosowania58 217
Liczba kart wyjętych z urny58 173
Liczba ważnych głosów57 749
Liczba nieważnych głosów424
Frekwencja (%) 67,95