Polska / WOJ. WIELKOPOLSKIE / Kalisz / Powiat kępiński
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 135 26 154 0,52
IKONOWICZ Piotr 55 26 154 0,21
KALINOWSKI Jarosław 2 109 26 154 8,06
KORWIN-MIKKE Janusz 257 26 154 0,98
KRZAKLEWSKI Marian 3 203 26 154 12,25
KWAŚNIEWSKI Aleksander 15 387 26 154 58,83
LEPPER Andrzej 1 023 26 154 3,91
ŁOPUSZAŃSKI Jan 231 26 154 0,88
OLECHOWSKI Andrzej 3 468 26 154 13,26
PAWŁOWSKI Bogdan 27 26 154 0,10
WAŁĘSA Lech 234 26 154 0,89
WILECKI Tadeusz 25 26 154 0,10
 

Frekwencja
 
Legenda

Baranów
Bralin
Kępno
Łęka Opatowska
Perzów
Rychtal
Trzcinica
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania40 322
Liczba wydanych kart do głosowania26 471
Liczba kart wyjętych z urny26 467
Liczba ważnych głosów26 154
Liczba nieważnych głosów313
Frekwencja (%) 65,65