Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Piaseczno / Powiat otwocki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 339 52 132 0,65
IKONOWICZ Piotr 101 52 132 0,19
KALINOWSKI Jarosław 4 118 52 132 7,90
KORWIN-MIKKE Janusz 1 163 52 132 2,23
KRZAKLEWSKI Marian 11 723 52 132 22,49
KWAŚNIEWSKI Aleksander 18 807 52 132 36,08
LEPPER Andrzej 1 079 52 132 2,07
ŁOPUSZAŃSKI Jan 863 52 132 1,66
OLECHOWSKI Andrzej 13 070 52 132 25,07
PAWŁOWSKI Bogdan 123 52 132 0,24
WAŁĘSA Lech 659 52 132 1,26
WILECKI Tadeusz 87 52 132 0,17
 

Frekwencja
 
Legenda

Celestynów
Józefów
Karczew
Kołbiel
Osieck
Otwock
Sobienie-Jeziory
Wiązowna
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania84 217
Liczba wydanych kart do głosowania52 786
Liczba kart wyjętych z urny52 763
Liczba ważnych głosów52 132
Liczba nieważnych głosów631
Frekwencja (%) 62,68