Polska / WOJ. LUBUSKIE / Gorzów Wielkopolski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 269 61 648 0,44
IKONOWICZ Piotr 146 61 648 0,24
KALINOWSKI Jarosław 948 61 648 1,54
KORWIN-MIKKE Janusz 972 61 648 1,58
KRZAKLEWSKI Marian 8 964 61 648 14,54
KWAŚNIEWSKI Aleksander 37 525 61 648 60,87
LEPPER Andrzej 882 61 648 1,43
ŁOPUSZAŃSKI Jan 297 61 648 0,48
OLECHOWSKI Andrzej 10 927 61 648 17,72
PAWŁOWSKI Bogdan 46 61 648 0,07
WAŁĘSA Lech 594 61 648 0,96
WILECKI Tadeusz 78 61 648 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Gorzów Wielkopolski
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania96 402
Liczba wydanych kart do głosowania62 162
Liczba kart wyjętych z urny62 145
Liczba ważnych głosów61 648
Liczba nieważnych głosów497
Frekwencja (%) 64,48