Polska / WOJ. LUBUSKIE / Gorzów Wielkopolski (okręg nr 14)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 699 172 008 0,41
IKONOWICZ Piotr 329 172 008 0,19
KALINOWSKI Jarosław 4 631 172 008 2,69
KORWIN-MIKKE Janusz 2 013 172 008 1,17
KRZAKLEWSKI Marian 20 238 172 008 11,77
KWAŚNIEWSKI Aleksander 113 731 172 008 66,12
LEPPER Andrzej 4 108 172 008 2,39
ŁOPUSZAŃSKI Jan 603 172 008 0,35
OLECHOWSKI Andrzej 23 901 172 008 13,90
PAWŁOWSKI Bogdan 109 172 008 0,06
WAŁĘSA Lech 1 395 172 008 0,81
WILECKI Tadeusz 251 172 008 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat gorzowski
Powiat międzyrzecki
Powiat słubicki
Powiat strzelecko-drezdenecki
Powiat sulęciński
Powiat m. Gorzów Wielkopolski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania286 398
Liczba wydanych kart do głosowania173 638
Liczba kart wyjętych z urny173 570
Liczba ważnych głosów172 008
Liczba nieważnych głosów1 562
Frekwencja (%) 60,63