Polska / WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE / Bydgoszcz / Powiat żniński
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 146 34 061 0,43
IKONOWICZ Piotr 65 34 061 0,19
KALINOWSKI Jarosław 2 495 34 061 7,33
KORWIN-MIKKE Janusz 242 34 061 0,71
KRZAKLEWSKI Marian 2 481 34 061 7,28
KWA¦NIEWSKI Aleksander 23 534 34 061 69,09
LEPPER Andrzej 1 519 34 061 4,46
ŁOPUSZAŃSKI Jan 291 34 061 0,85
OLECHOWSKI Andrzej 2 968 34 061 8,71
PAWŁOWSKI Bogdan 27 34 061 0,08
WAŁĘSA Lech 242 34 061 0,71
WILECKI Tadeusz 51 34 061 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Barcin
G±sawa
Janowiec Wielkopolski
Łabiszyn
Rogowo
Żnin
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania52 712
Liczba wydanych kart do głosowania34 440
Liczba kart wyjętych z urny34 434
Liczba ważnych głosów34 061
Liczba nieważnych głosów373
Frekwencja (%) 65,34