Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wałbrzych / Powiat m. Wałbrzych
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 309 63 092 0,49
IKONOWICZ Piotr 168 63 092 0,27
KALINOWSKI Jarosław 740 63 092 1,17
KORWIN-MIKKE Janusz 727 63 092 1,15
KRZAKLEWSKI Marian 6 494 63 092 10,29
KWAŚNIEWSKI Aleksander 44 923 63 092 71,20
LEPPER Andrzej 913 63 092 1,45
ŁOPUSZAŃSKI Jan 202 63 092 0,32
OLECHOWSKI Andrzej 8 066 63 092 12,78
PAWŁOWSKI Bogdan 63 63 092 0,10
WAŁĘSA Lech 397 63 092 0,63
WILECKI Tadeusz 90 63 092 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Wałbrzych
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania106 381
Liczba wydanych kart do głosowania63 683
Liczba kart wyjętych z urny63 611
Liczba ważnych głosów63 092
Liczba nieważnych głosów519
Frekwencja (%) 59,86