Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 6 906 1 355 156 0,51
IKONOWICZ Piotr 2 784 1 355 156 0,21
KALINOWSKI Jarosław 37 564 1 355 156 2,77
KORWIN-MIKKE Janusz 19 367 1 355 156 1,43
KRZAKLEWSKI Marian 193 359 1 355 156 14,27
KWAŚNIEWSKI Aleksander 804 548 1 355 156 59,37
LEPPER Andrzej 32 696 1 355 156 2,41
ŁOPUSZAŃSKI Jan 8 456 1 355 156 0,62
OLECHOWSKI Andrzej 234 307 1 355 156 17,29
PAWŁOWSKI Bogdan 1 146 1 355 156 0,08
WAŁĘSA Lech 11 743 1 355 156 0,87
WILECKI Tadeusz 2 280 1 355 156 0,17
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Jelenia Góra (okręg nr 2)
Legnica (okręg nr 3)
Wałbrzych (okręg nr 4)
Wrocław (okręg nr 1)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 258 296
Liczba wydanych kart do głosowania1 368 506
Liczba kart wyjętych z urny1 367 764
Liczba ważnych głosów1 355 156
Liczba nieważnych głosów12 608
Frekwencja (%) 60,60