Polska / WOJ. DOLNO¦LˇSKIE / Wałbrzych / Powiat z±bkowicki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 169 32 612 0,52
IKONOWICZ Piotr 52 32 612 0,16
KALINOWSKI Jarosław 1 522 32 612 4,67
KORWIN-MIKKE Janusz 312 32 612 0,96
KRZAKLEWSKI Marian 4 072 32 612 12,49
KWA¦NIEWSKI Aleksander 20 548 32 612 63,01
LEPPER Andrzej 1 254 32 612 3,85
ŁOPUSZAŃSKI Jan 141 32 612 0,43
OLECHOWSKI Andrzej 4 212 32 612 12,92
PAWŁOWSKI Bogdan 24 32 612 0,07
WAŁĘSA Lech 259 32 612 0,79
WILECKI Tadeusz 47 32 612 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Bardo
Ciepłowody
Kamieniec Z±bkowicki
Stoszowice
Z±bkowice ¦l±skie
Ziębice
Złoty Stok
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania55 062
Liczba wydanych kart do głosowania32 994
Liczba kart wyjętych z urny32 977
Liczba ważnych głosów32 612
Liczba nieważnych głosów365
Frekwencja (%) 59,92